Inwestycja

Inwestycja 2019-03-21T11:45:23+00:00

Inwestor:  SGL DEWELOPER 1 s.c., Rzeszów
Generalny Wykonawca:  Firma OMEGA s.c., Rzeszów
Jednostka Projektująca:  Pracownia Architektoniczna „Krużel – Magodoń”, Rzeszów

W ramach inwestycji zostaną wybudowane trzy budynki o czterech kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej. Bryła budynków w formie prostopadłościanu z nadwieszeniami wykuszy i balkonów. Dach (stropodach pełny) jednospadowy o spadku 3 %. Klatki schodowe przeszklone na wysokość 3 kondygnacji. Wszystkie mieszkania posiadają min. 1 taras lub balkon. Mieszkania na parterze posiadają wyjścia na tarasy zielone na gruncie.


W pierwszy etapie wybudowany zostanie:

  • budynek A, który będzie się składał z 2 segmentów mieszkalnych, wielorodzinnych, z 16 lokalami mieszkalnymi każdy, po 4 mieszkania na każdej kondygnacji o łącznej pow. użytkowej 1 559,34 m2.

W drugi etapie wybudowany zostanie:

  • budynek B – będzie się składał z 3 segmentów mieszkalnych wielorodzinnych z 11 lokalami mieszkalnymi każdy, po 3 mieszkania na kondygnacjach 1-3 i po 2 mieszkania na 4 kondygnacji o pow. użytkowej 1 872,03 m2

W trzecim etapie wybudowany zostanie:

  • budynek C – będzie się składał z 2 oddylatowanych segmentów posiadających po jednej klatce schodowej. W I klatce na kondygnacjach znajduje się po 5 mieszkań (na III piętrze 4), w klatce II po 4 mieszkania (na parterze 3). W części podziemnej będzie się znajdował garaż podziemny z 24 miejscami postojowymi. Pow. użytkowa – 1 820,99 m2, pow. garażu – 692,60 m2.

Łącznie wybudowanych zostanie 100 lokali mieszkalnych o zróżnicowanych powierzchniach (30m2 – 90m2), funkcjonalnym układzie, z tarasami, balkonami i ogródkami. Każdy lokal dysponować będzie komórką lokatorską.