Standard Wykończenia

Standard Wykończenia 2017-11-23T15:10:12+00:00

STANDARD WYKOŃCZENIA

 

FUNDAMENTY

Fundamenty budynku zaprojektowano w postaci płyty fundamentowej wys. 35cm. Poziom posadowienia płyty budynku A1 w poziomie -3, 33m = 220, 07 m npm, płyty budynku A2 w poziomie -3, 33m = 220, 57 m npm, grubość betonu podkładowego 10cm, gr. pospółki – w miejsce wybranych gruntów próchnicznych (pospółkę zagęścić do Is>0,95).

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE

Żelbetowe gr. 25cm
Pustak ceramiczny Thermopor 25 P+W gr. 25cm (ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne)
Bloczki keramzytobetonowe AQ18g – ściany nośne między mieszkaniami (R’A1>50dB)
Ściany między mieszkaniami a klatką schodową i korytarzem o izolacyjności akustycznej R’A1>50dB i izolacyjności termicznej U< 1,00
Wieńce – żelbetowe wylewane 25x25cm, 18x25cm
Nadproża – z prefabrykowanych belek ceramicznych sprężonych Leier STRONG

ŚCIANY DZIAŁOWE

Bloczki z betonu komórkowego gr. 12cm, o współczynniku izolacyjności akustycznej R’A1>30dB – pokoje, R’A1>35dB – sanitariaty, bloczki Silikatowe gr. 8cm – ściany piwnic (pomieszczeń gospodarczych lokatorów)
Cegła dziurawka gr. 12cm – obmurowanie kominów na dachu

STROPY

Stropy żelbetowe monolityczne o grubości 20cm,
Płyty balkonów żelbetowe wylewane gr. 16-20cm – ze spadkiem od ścian zewnętrznych
Płyty balkonów na łącznikach balkonowych termoizolacyjnych np. Halfen – gr. 20cm

STROPODACH

Stropodach pełny z płyty żelbetowej gr.20cm, paroizolacji, styropianu ze spadkiem gr. 25 do 45cm izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

KLATKA SCHODOWA

Płyty spocznikowe i biegi schodów – żelbetowe wylewane

PIONY WENTYLACYJNE I KOMINY

Wmieszkaniach zaprojektowano wentylację hybrydową składającą się z: nasady hybrydowej, stabilera (za kratką wentylacyjną –  ograniczającego wypływ powietrza przez kanał) oraz nawietrzaków (w górnej części wysokości okna)
Każde mieszkanie przystosowane jest do montażu okapu kuchennego (z własnym wentylatorem  wyciągowym), który będzie podłączony do pionu wentylacyjnego za pomocą odgałęzienia (rury   Ø100) wyposażonego w klapę zwrotną
Doprowadzenie powietrza do spalania i odprowadzenie spalin z kotłów gazowych – poprzez  przewody powietrzno-spalinowe – komin dwuścienny (system SPS lub inny równoważny)
Kanały nawiewne zetowe rurą stalową 10x16cm – w piwnicach, w pom. przyłącza wody i w pom. gospodarczym
Kanał wywiewny 10x16cm z pomieszczeń j.w. wyprowadzony ponad dach prowadzony w styropianie po elewacji
Pmieszczenia gospodarcze lokatorów w piwnicach wentylowane kratką wentylacyjną w drzwiach oraz wolną przestrzenią nad ścianami działowymi (murowanie ścian zakończyć  20cm od stropu), a korytarze zespołu piwnic – rurą Ø 18cm
Korytarz na ostatniej kondygnacji – rurą Ø 18cm

IZOLACJE

Izolacje termiczne:

Wełna mineralna gr. 5cm – pod stropem piwnicy
Styropian gr. 15cm- ściany budynku
Styropian gr. 6cm – w podłogach kondygnacji mieszkalnych
Styropian gr. 5cm – w podłodze piwnicy
Styropian gr. 5cm ściany kominów ponad dachem, ściany attyk od wewnątrz, docieplenie płyt balkonów od spodu
Styropian laminowany jednostronnie papą gr.25-45cm – stropodach pełny (dach)
Styropian XPS (styrodur, polistyren ekstrudowany) gr.5 cm – płyty balkonów od góry
Styropian XPS (styrodur, polistyren ekstrudowany) gr.10 cm – ściany fundamentowe
Styropian XPS (styrodur, polistyren ekstrudowany) gr.15cm – stropodachy – podłogi tarasów

Izolacje akustyczne:

Styropian akustyczny gr.3cm (w warstwach posadzkowych części mieszkalnej)
Wełna mineralna gr. 5cm– izolacja cieplna i akustyczna mieszkań nad piwnicami

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

Papa podkładowa termozgrzewalna – pod ławy fundamentowe, w posadzce balkonów, tarasów
Izolacja powłokowa ścian fundamentowych
Szlam uszczelniający (płynna folia) – na wylewkach cementowych na balkonach – pod płytki gres
Papa wierzchniego krycia z posypką mineralną – na stropodachu (papa wywinięta na ścianki attykowe)

Paroizolacje:

Folia paroszczelna na stropie 3 piętra

  • WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

Ściany zewnętrzne tynkowane:

Tynk cienkowarstwowy baranek 2, 0 mm silikonowo-żywiczny na siatce z tworzywa na styropianie

Ściany z okładzinami:

Na fragmentach parteru – tynk cienkowarstwowy szlachetny lub imitacja okładziny kamiennej
Fragmenty ścian – panele imitujące drewno (deski) w układzie poziomym
Cokoły na balkonach – płytki gresowe mrozoodporne

Balustrady balkonów:

Pełne – żelbetowe wylewane oraz z płyt wodoodpornych (np. Aquapanel ) na konstrukcji metalowej, obłożone styropianem 3cm, wykończone tynkiem cienkowarstwowym na siatce  z tworzywa
Ażurowe – stalowe cynkowane, malowane
Na fragmentach tarasów – żaluzje stalowe lub drewniane

Obróbki blacharskie:

Blacha powlekana gr. 0, 7mm: czapka komina, podokienniki

  • WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

Ściany:

Tynki gipsowe maszynowe gr. 1cm, oraz glazura lub gres – część mieszkalna
Tynki wap.-cem. – piwnice (przy klatce schodowej)
Przecierki cementowe – ściany żelbetowe
Ścianki działowe komórek gosp.- z bloczków silikatowych gr. 8cm – nietynkowane

Posadzki:

Klatka schodowa – schody i spoczniki – płytki gresowe 30x30cm, cokoły wys. 10 cm
Balkony – płytki gresowe mrozoodporne 30x30cm
Tarasy na gruncie – płyty tarasowe betonowe 40x40x4cm

Sufity:

Przecierki cementowe – piwnica
Tynki gipsowe – parter i piętra

Parapety wewnętrzne:

Aglomarmur gr. 3cm (wystający 7cm z lica ściany i szerszy po 5cm od ościeży okiennych)

Balustrada klatki schodowej:

Chromoniklowa lub stalowa malowana proszkowo. Pochwyt drewniany Ø 40mm

Podłogi:

Podłogi w mieszkaniach wykonać jako „pływające” (po obwodzie podłogi wzdłuż ścian pasek styropianu gr. 1cm)

 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Stolarka okienna – PCV od zewnątrz profile pokryte folią dekoracyjną koloru „złoty dąb”, od wewnątrz – kolor biały (wyposażone w nawiewniki)
Stolarka drzwiowa mieszkaniowa – drzwi wejściowe do mieszkań antywłamaniowe klasy „B”, ościeżnica metalowa
Drzwi do piwnic (z kl. schodowej) – p. poż. EI 30, ościeżnica metalowa
Drzwi do pom. gospodarczych – drzwi pełne płycinowe, wypełnienie „plaster miodu”, ościeżnica metalowa

PROJEKTOWANE INSTALACJE

Instalacja kanalizacyjna
Instalacja wodociągowa
Instalacja c.o.
Instalacja elektryczna, teletechniczna i odgromowa
Instalacja gazowa